Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Vásárlási feltételek

WEBÁRUHÁZ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 
A Frankó Rubber Technology Kft. , mint a frankorubber.eu online kereskedelmi portál üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Frankó Rubber Technology Kft. rövid felhívás formájában tájékoztathatja Vásárlóit, amelyet a frankorubber.eu erre a célra szolgáló felülete, a Frankó Rubber Technology Kft. által küldött hírlevél vagy valamennyi Vásárlónak a Saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat. Ilyen esetekben az Általános Szerződési Feltételek módosított változata megjelenik az oldalon, az Általános Szerződési Feltételek tartalmát érdemes időről-időre megvizsgálni a Weboldalon. 
 
1. A szerződési feltételek alapfogalmai 
1.1 Eladó, Szolgáltató adatai 
Eladó, Szolgáltató neve: Frankó Rubber Technology Kft. 
Székhely: 5600 Békéscsaba, Csorvási út 17/1. 
Képviselője: Frankó Pál ügyvezető 
Telefon: 06 (30) 978-13-71
E-mail cím: info@frankorubber.eu
Adószám: 25508471-2-04 
Cégjegyzékszám: 04-09-013678
Cégbíróság: Gyulai Törvényszék Cégbírósága 
1.2 A Vásárló 
Természetes vagy jogi személy, aki a jelen szerződési feltételeket elfogadja, és a webáruházon keresztül, vagy e-mailben, vagy telefonon árut rendel meg. 
1.3 Szállítók adatai (továbbiakban szállítók) 
Cégnév:Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhelye:1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
Postacíme:Budapest 1540 
Cégjegyzékszám:01-10-042463 
Cégnév: GLS General Logistics System Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 
Székhelye:2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2 
Cégjegyzékszám:13-09-111755 
A Szállítók a csomagszállítási tevékenységet a Frankó RubberTechnology Kft-vel kötött Szolgáltatási szerződések alapján végzik. A szállítók, a Frankó Rubber Technology Kft. által átadott árut és a teljesítéshez szükséges dokumentumokatkiszállítják a Frankó Rubber Technology Kft. által átadott címre, az áru ellenértékét helyette és nevében átveszik. A Szállítók tevékenységét, az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében is teljes titoktartási kötelezettség mellett végzik.  
1.4 A szerződés tárgya 
A Frankó Rubber Technology Kft. által üzemeltetett internetes áruházban megvásárolható valamennyi árucikk, melyek jellemzőit a Termék bemutató oldalából tudhatja meg részletesen. 
2. Webáruház szerződési feltételek célja 
A Frankó Rubber Technology Kft. a Webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az Eladó és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a honlap szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. 
A Webáruház szerződési feltételei a Frankó RubberTechnology Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő a honlap szolgáltatás igénybevételére irányuló jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően az Eladó Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak. Jelen szerződési feltételek tárgyát képező honlap szolgáltatás igénybevételével megrendelt terméket és az erre vonatkozó használati utasítást, számlát, jótállási jegyet a Vásárló számára a szállító kézbesíti. 
2.1 A Webáruház szerződési feltételek közzététele 
A Webáruház szerződési feltételek Vásárló által történő elfogadása a webáruház szolgáltatások igénybevételének előfeltétele és a feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a frankorubber.eu internetes felületen megrendelést ad le. Az e-mailben vagy telefonon keresztül történő rendelés feltétele a jelen szerződési feltételek megismerése és elfogadása. 
Mielőtt egy termék megvásárlása mellett dönt, kérjük, teljes körűen tájékozódjon, hogy a termék megfelel-e az Ön igényeinek és rendelkezik-e azon tulajdonságokkal melyeket Ön elvár egy terméktől. 
2.2 A Webáruház szerződési feltételek hatálya 
A Frankó Rubber Technology Kft. fenntartja a jogot, hogy a Webáruház Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webáruház Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a Webáruház Szerződési Feltételek módosultak, a Vásárló a változásokról a frankorubber.eu internetes felületre történő belépéskor értesülhet. 
2.3 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya 
A Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Frankó RubberTechnology Kft. a webáruházban azonban kizárólag Magyarország területére címzett megrendeléseket fogad el. A Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés törlésre kerül a szolgáltató által. 
3. A Webáruház Szerződés létrejötte és módosítása 
3.1 Általános jellemzők 
A Frankó Rubber Technology Kft. termékeire a Vásárló az Eladó honlapján elérhető Webáruház-on keresztül adhat le megrendelést, mely a 2.1. pont értelmében egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. A megrendelések a Webáruház rendszer adatbázisába bejegyzésre kerülnek, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. A megrendelés beérkezéséről visszaigazoló e-mail üzenetet kap a megrendelő. A Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Vásárló részére egy második e-mailt (külön elfogadó e-mail) két munkanapon belül, amellyel a Vásárló ajánlatát elfogadja. Így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre es nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail megérkezésével. 
A Webáruház rendszerében regisztráció nélkül is lehet vásárolni. A regisztráció előnye azonban, hogy az azonosítók megadásával adataihoz bármikor hozzáférhet és módosíthatja azokat, így az ismételt vásárlást gyorsabbá teszi. A regisztrációkor megadott személyes adatokat, e-mail címmel és jelszóval tároljuk a későbbi azonosításhoz. A kiállított számlán található adatok utólag nem változtathatóak. A termék megrendelése esetén a szerződés elektronikusan jön létre, a megrendelés feladásával egy időben. 
3.2 Megrendelés folyamata 
A frankorubber.eu Webáruház termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Vásárlók számára. A honlapon a menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában levő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék nevére klikkelve tájékozódhat a megrendelni kívánt termek részletes jellemzőiről, áráról. 
A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék-találatok listaszerűen jelennek meg. A választott termék a „KOSÁRBA” gomb segítségével helyezhető a kosárba. A Vásárló a kosár tartalmat a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termekből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár menüpontban a Vásárló  a „VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA” és a „TOVÁBB APÉNZTÁRBA” gombok közül választhat. Lehetőség van a regisztrációra, de lehetséges a regisztráció nélküli vásárlás is.
A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Vásárlónak  megadnia: 
e-mail cím, 
vezetéknév,
keresztnév, 
telefonszám, 
szállítási cím, 
valamint ha ettől eltérő a szálmlázási cím. 
Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Vásárló  e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Vásárlónak  lehetősége van törölni a regisztrációját vagy e-mailben kérheti a Szolgáltatótól. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Vásárló  felelős. A Vásárló  felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Vásárló korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható. 
A megrendelés következő lépeseként a Vásárlónak  ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Vásárló  egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiséget. Adatbeviteli hibák esetén az előző lépésre visszakattintva javítható a rosszul megadott adat. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató fele. 
Megrendelési szándéktól függetlenül a Vásárló  a belepést a legfelső menüsorban található „Belepés/Regisztráció” menüpont segítségével végezheti el. Belepés után megjelenik a „Fiókom” menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint különböző fiókbeállításokat tud elvégezni. 
Rendelése leadásakor Önnek fizetési kötelezettsége keletkezik! 
A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a Webáruház „Kapcsolat” menüpontjában lévő űrlapon keresztül, vagy a info@frankorubber.eu elektronikus levelezési címen, illetve telefonon teheti meg. 
3.3 Kedvezmények 
A frankorubber.eu webáruház többféle kedvezményt nyújt ügyfeleinek. 
3.3.1. Kupon kód 
A frankorubber.eu webáruház időszakosan online kuponkódokat bocsát ki, melyekről offline és online kommunikációs csatornákon keresztül tájékoztatja ügyfeleit. Egy-egy online kupon vagy százalékos vagy fix összegű kedvezményre jogosíthat. A fix összegű online kupon minden esetben bruttó értékben és forintban értendő. 
Az online kupon nem váltható át pénzre, nem adható vissza belőle pénz. 
A felhasznált online kupon által nyújtott kedvezmény megjelenik a megrendelés összegzésében és a visszaigazolásban is. Az online kuponok a lejárati dátum után már nem használhatóak fel. Egy vásárlásnál csak egy kupon használható fel. 
A kupon kód kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze és akciós termék vásárlása esetén nem használható fel. 
A kupon felhasználása: 
Az online kupont a Kosár tartalmának ellenőrzésekor, a fizetési adatok megadásával egyidejűleg lehet beváltani. A Kuponkód mezőbe kell az online kupon kódját beírni, majd a „Kupon beváltása” gombra kattintva lehet a kedvezményt érvényesíteni. 
4. Fizetési feltételek 
4.1 Számla 
A Szolgáltató csak papír alapú számlát állít ki, és a termék kézhezvételekor adja át a vásárló részére, oly módon, hogy a termék mellé csomagolva a csomagban tálalható. A vásárló külön kérésére a csomag elindítása előtt is van mód a számla e-mailben való átküldésére, de az eredeti példányt a csomagban a termekkel együtt kapja meg. 
Az árak magyar forintban értendőek és az ÁFA összegét tartalmazzák. 
A számla végösszege a kerekítés szabályai szerint alakítva! 
4.2 Fizetési módok 
Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól, vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.
4.2.1 Bankkártyás fizetés (Ez a fizetési opció jelenleg kialakítás alatt van!) 
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
Webáruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet: 
• MasterCard 
• Visa 
• Maestro - Az elfogadás feltétele, hogy az Ön kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő felhasználhatóságát. Kérjük, konzultáljon a bankjával! 
A fizetés folyamata: 
A Vásárló (kártyabirtokos) a webáruházban a Kosárban választhatja ki a fizetés módját. Bankkártyás fizetés választása esetén a Vásárlás lezárása képernyőn a "Vásárlás" gomb lenyomása után át lesz irányítva a bank titkosított oldalára. A bank titkosított felületén a kártyaadatok megadása után, a Vásárló a fizetés gomb megnyomásával jóváhagyja a tranzakciót. 
A fizetést követően visszatér a frankorubber.eu oldalra, és a vásárlásáról visszaigazolást kap. 
Fontos tudnivalók: 
• Egy vásárlást nem lehet többször kifizetni, ez ellen véd a rendszer. 
• A frankorubber.eu webáruházhoz nem jutnak el a bankkártya adatok, ezekről csak a bank értesül. 
• Amennyiben túlfizetés történik, vagy valamilyen okból kifolyólag a megrendelt áru nem szállítható, jóváírásra van lehetőség. 
• A kártyás fizetés során Forintban történik a tranzakció. 
• Bankkártyás fizetésre életkortól és országtól függetlenül van lehetőség, de a termék átvétele csak Magyarországon területén lehetséges. 
4.2.2 Utánvét 
Akkor válassza az utánvételes fizetési módot, ha a szállító képviselőjénél szeretné kifizetni a csomag értékét készpénzben a csomag átvételekor. Az utánvételes fizetési módnak plusz költsége van, melyet a rendszer automatikusan megjelenít az Utánvét fizetési mód kiválasztásakor. 
4.2.3 Előre utalás 
Ön előre is utalhatja a rendelése árát. Az utaláshoz szükséges adatokat a vásárlás során a fizetési folyamatnál, az Előre utalás fizetési mód kiválasztásánál olvashatja, illetve a megrendelését megerősítő e-mailben is közöljük. 
Utaláskor a közlemény rovatba feltétlenül írják be a rendelés azonosító számát. Utalása megérkezését követően a megrendelt termékeket postázzuk. Amennyiben túlfizetés történik, vagy valamilyen okból kifolyólag a megrendelt áru nem szállítható, jóváírásra van lehetőség. 
5. Szállítási feltételek és díjak 
Az franorubber.eu webáruház szállítási költsége az aktuális díjszabásnak felel meg kiszállásonként. A kiszállítási díj a rendelt áru mennyiségétől, súlyától függően történik. A szállítási költség a vásárlót terheli, melyről Ön pontos információt kap az áru megrendelésekor. Egyes esetekben, kedvezményes csomagok vásárlása esetén a szállítás ingyenes, a szállítási költség az Eladót terheli. Az ingyenes szállítással vásárolható csomagok „ingyenes szállítás” címkével vannak ellátva. Az „ingyenes szállítás” címkével ellátott csomagok ingyenes kiszállításának feltétele, hogy a vásárló a csomagot legkésőbb a második kézbesítési kísérlet esetén átveszi. Ezt követően az „ingyenes szállítás” címkével ellátott csomagok kiszállítását a lenti táblázatban feltüntetett alapdíjak terhelik.
A kiszállítást a szolgáltatási szerződések értelmében a szállítók végzik, a Frankó Rubber TechnologyKft. megbízása alapján. A kiszállítás kizárólag munkanapokon, 08:00 – 16:00 óráig bármely időszakban történhet. A csomagot kétszer próbálják meg kézbesíteni. Sikertelen kézbesítés esetén a kézbesítő értesítőt hagy maga után. 
Kérjük, tételesen ellenőrizze kiszállításkor a csomagot és csak sérülésmentes és hiánytalan teljesítés esetén vegye át és írja alá az átvételi elismervényt. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. Amennyiben sérült a csomag vagy hiányos, akkor helyben a szállító munkatársától kérjen egy dátummal és aláírással ellátott kárfelvételi jegyzőkönyvet. Ennek hiányában utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni. 
Amennyiben a szállító az áru átadását nem tudja teljesíteni, úgy újból megkísérli a kiszállítást, illetve a csomagról értesítést hagy. A Frankó Rubber Technology Kft. a megrendelt termékeket a megrendelés visszaigazolását követő munkanaptól számított 10 munkanapon belül kiszállítatja. Ettől eltérő szállítási határidők az adott árucikkeknél külön megjelölésre kerülnek. Amennyiben egy megrendelésen belül különböző szállítás határidejű árucikkek vannak, akkor a hosszabb szállítási határidő az irányadó. Az esetleges szállítási késésért a Frankó Rubber Technology Kft. anyagi felelősséget nem vállal. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Frankó Rubber TechnologyKft. haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval további egyeztetése céljából. Sikertelen kézbesítés esetén a megrendelést a Frankó Rubber Technology Kft. érvénytelennek nyilvánítja és törli. 
Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja 10 munkanapon belül teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni a Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került, és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A Felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.
Alapdíjak: 
A küldemény tömege  Szállítási díj 
0 – 2 kg  1 587 Ft 
2 – 5 kg  1 823 Ft 
5 – 10 kg  1 956 Ft 
10 – 20 kg  2 286 Ft 
20 – 30 kg  2 566 Ft 
30 - 40 kg   3 391 Ft
 
Az utánvétel díja egységesen 600 Ft, melyet a fenti árak nem tartalmaznak! 
A 40 kg-nál nagyobb súlyú termékek postai úton történő kiszolgálása nem lehetséges, így ezeknek az eszközöknek egyedi szállítási díja van, melyet a termék leírásában megjelölünk. 
Az árak az áfát tartalmazzák!   
6. A Vásárló jogai és kötelezettségei 
A Vásárló 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt (a szállítótól eltérő) harmadik személy átveszi. Az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. 
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi Elállási nyilatkozat űrlap segítségével vagy postai vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre:
 
Frankó Rubber Technology Kft. 
5600 Békéscsaba, GyulaCsorvási út 17/1.
Tel.: +36 (30) 978 13 71
E-mail: info@frankorubber.eu
A Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Kérjük, lemondási szándékát a felesleges szállítás elkerülése érdekében haladéktalanul jelezze! 
Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, a Frankó RubberTechnology Kft. haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül köteles visszatéríteni a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Frankó Rubber Technology Kft. mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapja a terméket 
A Vásárló köteles az Eladó számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül hiánytalanul visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. 
A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült közvetlen költségeket. A Vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli. Az utánvéttel, vagy portóval feladott csomagot a Frankó Rubber Technology Kft. nem fogadja el, azt nem áll módunkban átvenni. A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról az Eladó minden esetben videofelvételt készít. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben meghatározott elállási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta. 
6.1 A Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek 
A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási és felmondási jogát 
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; 
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; 
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; 
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; 
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát. 
6.2 Elállási nyilatkozatminta 
Elállási nyilatkozat 
 
Címzett: Frankó Rubber Technology Kft. 
5600 Békéscsaba, Csorvási út 17/1. 
Tel.: +36 (30) 978 13 71
E-mail: info@frankorubber.eu
 
Alulírott kijelentem, hogy gyakorolom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: „termék/ek megjelölése” 
 
A szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja: 
Fogyasztó neve: 
Fogyasztó címe: 
Fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 
Kelt.: „dátum” 
7. Szavatosság és jótállás 
A Frankó Rubber Technology Kft. által üzemeltetett internetes áruházban megvásárolható valamennyi árucikknél 2 év aszavatossági/jótállási idő. A Vásárló szavatossági/jótállási igényét az eredeti számlával és/vagy jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért kérjük, hogy az iratokat legalább egyikét gondosan őrizze meg. 
7.1 Kellékszavatosság 
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 
Ön a Frankó Rubber Technology Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. 
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 2 hónap, de legfeljebb egy év. 
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Frankó Rubber Technology Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 
7.2 Termékszavatosság 
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 
Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. 
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 
7.3 Jótállás 
Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával? 
Hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX.22) Korm.rendelet alapján a Frankó Rubber Technology Kft. jótállásra köteles. 
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 
A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, az új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) jótállási kötelezettség terjed ki. 
A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. 
A jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás a rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára. 
A jótállás időtartama a 151/2003. (IX.22.) az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló Korm. rendelet alapján egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. 
A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni. 
A jótállási jegyen fel kell tüntetni: 
-a vállalkozás nevét, címét, 
-a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint - ha van - gyártási számát, 
-a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással, 
-a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy - a vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén - a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját, 
-a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá 
-az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 
A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. 
A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. 
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. 
A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. 
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. 
A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 
Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie: 
-a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását, 
-a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá 
-a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását. 
Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját. 
A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. 
Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik. 
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 
Gyártó: a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (2) bekezdés d) pontjában meghatározott gyártó. 
A rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint. 
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? 
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a 7.1 és a 7.2 pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 
Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a 19/2014. (IV.29.) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló NGM rendelet, valamint a 151/2003. (IX.22.) az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló Korm. rendelet, illetve a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások külön kikötés nélkül is irányadóak. 
8. Panaszkezelés módja 
A Vásárló alapvetően kétféle panasszal élhet, melynek kezelése és szabályozása törvényileg is eltér egymástól. Ön élhet általános panasszal, illetve konkrét szavatossági panasszal. 
8.1 Általános panaszok kezelésének módja 
Az 1997. évi CLV törvény értelmében a Vásárló munkatársaink magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban az alábbi elérhetőségeken közölheti: 
Levélcím: Frankó Rubber Technology Kft., 5600 Békéscsaba, Csorvási út 17/1. 
Telefon: +36 (30) 978 13 71 
E-mail: info@frankorubber.eu
A szóban tett panaszt – amennyiben a panasz jellege lehetővé teszi – azonnal kivizsgáljuk és ha lehet, orvosoljuk. Amennyiben erre nincs lehetőség, feljegyzés készül a panaszról és 30 napon belül írásban tájékoztatjuk a Vásárlót a panasz kivizsgálásával, illetve az álláspontunkkal kapcsolatban. 
8.2. Szavatossági panaszkezelés módja 
8.2.1. Szavatossági és jótállási igények szabályozása 
A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályait a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza. 
 „2. § Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása e rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. A fogyasztó hátrányára eltérő szerződési kikötés helyébe e rendelet rendelkezései lépnek. 
3. § (1) Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének - a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló - módjára. 
(2) A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. 
4. § (1) A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti Tárgyszó 
a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, 
b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát, 
c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját, 
d) a hiba bejelentésének időpontját, 
e) a hiba leírását, 
f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá 
g) az (5) bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát. 
(2) Ha a vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. 
(3) A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 
(4) A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. 
(5) Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót. 
(6) A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. 
(7) A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak. 
5. § A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. 
6. § (1) Kijavításra vagy - a 4. § (5) bekezdése szerinti esetben - a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni 
a) a fogyasztó nevét és címét, 
b) a dolog azonosításához szükséges adatokat, 
c) a dolog átvételének időpontját, továbbá 
d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti. 
(2) Az (1) bekezdésben előírtak a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők. 
7. § (1) Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről. 
(2) A javítószolgálat a kijavítást az 5. §-ban előírtak betartásával köteles elvégezni. 
(3) A javítószolgálat a kijavítás iránti jótállási igény intézésekor a 6. § (1) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával köteles eljárni.” 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fentiek értelmében a szavatossági panasz esetén jogszabályi kötelmünk van az írásos panaszfelvételre és a jegyzőkönyv tartalmi elemeire, így ezek hiánya esetében a Vásárlónak haladéktalanul pótolnia kell a hiányosságokat. Különösen akadályozó tényező az, ha a Vásárló nem tudja a vásárlást megfelelően hiteles bizonylattal (számla és/vagy jótállási jegy) igazolni. 
Ha a hibásnak jelzett termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a szavatossági kötelezettség nem terheli a Frankó RubberTechnology Kft-t. 
8.2.2. Szavatossági és jótállási igények ügyintézése 
A Frankó Rubber Technology Kft. Webáruházban a panasz ügyintézés a következők szerint történik: 
a. Szavatossági igényeit a Vásárló az alábbi elérhetőségen teheti meg: 
Levélcím: Frankó Rubber Technology Kft., 5600 Békéscsaba, Csorvási út 17/1. 
E-mail: info@frankorubber.eu 
b. Szavatossági igény bejelentése esetén, kérjük a következő adatokat küldje meg részünkre: 
Vásárló neve 
A vásárlócíme 
A csomag felvételének címe (amennyiben ez nem egyezik meg a vásárló felvételének címével) 
A vásárló egyéb elérhetősége, amelyen kereshetjük 
Termék megnevezése 
Teljesítés időpontja  
A számla száma és/vagy a termék beazonosításához szükséges adat(ok) 
Hiba leírása 
A Vásárló által érvényesíteni kívánt jog 
A visszaküldés módja, lehívás esetén a visszaküldendő hibás termék felvételének címe 
A szavatossági igény, beérkezését követően a Frankó Rubber Technology Kft. igényli meg a hibás termék vissza hozatalára a szállítást. A kellékszavatossági és jótállási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségek a Frankó Rubber Technology Kft.-t terhelik. 
A Vásárlónak egy küldeményben kell összekészíteni a terméket/termékeket az összes tartozékkal, tiszta állapotban. A csomaghoz mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylat (számla és/vagy jótállási jegy) eredetiét vagy másolatát. Célszerű a csomagot úgy becsomagolni, hogy annak tartalmához más ne férhessen hozzá, és a tartalma meg legyen óvva a szállítás közbeni esetleges sérülésektől, hiszen a szállítása közben a küldeményt ért kár a Vásárló kára. 
c. A küldemény megérkezése után a csomag mindig egy vezető beosztású kolléga jelenlétében kerül kibontásra és a vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról az Eladó minden esetben videofelvételt készít. Ezek után haladéktalanul tájékoztatjuk a Vásárlót a küldemény megérkezéséről, az esetleges benne fellelt hiányosságokról, vagy a rendben lévőség esetén a szavatossági eljárás megkezdéséről és a reklamációs jegyzőkönyv felvételéről. 
d. Amennyiben az érintett termék a Frankó Rubber Technology Kft. által gyártott termék, kivizsgálását a Frankó Rubber Technology Kft. gyártási részlege végzi, amennyiben forgalmazott termékről van szó, a termék továbbküldésre kerül a gyártó, vagy magyarországi importőr részére kivizsgálás céljából. 
e. A kivizsgálás eredményéről a Vásárlót írásban (e-mail) tájékoztatjuk és egyeztetjük a javított vagy csere termék visszajuttatásának módját és idejét. A visszajuttatás költségét mindig a Frankó Rubber Technology Kft. viseli. 
9. Adatvédelem, adatbiztonság 
A megrendelések kiszállítása érdekében a Frankó RubberTechnology Kft. a következő adatokat bocsátja a Szállító, illetve a Szállító Megbízottja rendelkezésére: 
vevő neve 
vevő címe 
utánvét összege 
szállítási cím 
átvevő neve és elérhetőségi telefonszáma 
A Szállító, illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan, kezeli és a kézbesítés után azokat a Frankó Rubber Technology Kft. részére visszaszolgáltatja, illetve megsemmisíti. 
A Frankó Rubber Technology Kft. a szolgáltatás nyújtása során birtokába jutott adatokat a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli. Lásd a frankorubber.eu webáruház Adatvédelmi nyilatkozat menüpontjában. 
10. Egyéb 
10.1. Árak módosítása 
A Szolgáltató a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes. 
10.2. Technikai korlátok 
A honlapon történő vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást. 
10.3 Szerzői jogok és hivatkozások 
Az Frankó Rubber Technology Kft. Weblapján (frankorubber.eu) található összes grafikai és technikai szerkezet, megjelenítés megvalósítási módozatai, valamint a termékekre, Cégünkre vonatkozó összes adat, leírás illetve kép az ezen oldalakon látható formában a Frankó RubberTechnology Kft. tulajdonát képezi. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után. 
A frankorubber.eu-ra való hivatkozás során tilos úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. Minden más esetben az oldalunkra mutató link elhelyezéséhez hozzájárulunk. 
10.4 Adatkezelési tájékoztató
A szolgáltató adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el: 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
10.5 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 
10.5.1. Kormányhivatal 
A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes Kormányhivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el:   http://www.kormanyhivatal.hu/hu 
10.5.2. Békéltető testületek 
A területenként illetékes Békéltető testületeket az alábbi felsorolásban találja: 
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület 
 
Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 
 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület 
 
Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület 
 
Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület 
 
Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület 
 
Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület 
 
Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület 
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület 
 
Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület 
 
Nógrád Megyei Békéltető Testület 
 
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Baranya Megyei Békéltető Testület 
 
Pest Megyei Békéltető Testület 
 
Somogy Megyei Békéltető Testület 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület 
 
Tolna Megyei Békéltető Testület 
 
Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület 
 
Veszprém Megyei Békéltető Testület 
 
Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület 
  

Keresés